ASBESTSANERING

asbestAsbestverwijdering veilig voor u en het milieu!

De gevaren van asbest voor mensen en milieu hebben tot stringente wetgeving geleid.
Asbestsanering is een specialisme waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan werkomstandigheden, de veiligheid en het personeel.
Op die wijze kunnen de risico’s van een emissie van asbestvezels tot een minimum beperkt worden.

Bij een binnensanering wordt de ruimte waarin het asbest zich bevindt afgeschermd en op onderdruk gezet om de vezels binnen te houden.
Na de sanering wordt die ruimte door een onafhankelijk laboratorium getest voor een asbest vrijgave verklaring.

Bij een buitensanering worden de asbestgolfplaten in een bigbag opgestapeld en daarna getransporteerd en afgevoerd naar een gecertificeerde stortplaats.
Al deze procedures staan onder streng toezicht van de Arbeidsinspectie en de certificerende instelling.
Op de stortplaats wordt de bigbag met asbesthoudend afval op een veilige en uiterst efficiënte wijze gestort.

 
vca_logo.png