grondwerk
GRONDWERK

Grondwerk voor bijvoorbeeld uw nieuwbouw, riolering, bestrating, asfaltering, drainage of vijver kan door ons op passende wijze voor u worden uitgevoerd.   Ook het uitgraven van een kelder onder een bestaand pand (onderkeldering), kan door ons worden uitgevoerd.      


BETONBORINGEN
 

Het boren en zagen wordt gedaan met diamantboren en –zagen. 
Wij boren gaten van 10 mm t/m 800 mm doorsnede in zowel beton, steen en asfalt.
 
Ook zagen in beton, steen en asfalt wordt door ons gedaan. Dit ten behoeve van bijvoorbeeld sparingen voor raam- en deurkozijnen, sleuven in betonvloeren, etc.
 
 
BESTRATINGEN
 
Wij kunnen ook uw bestratingen realiseren.
Of het gaat om een nieuw te bestraten oppervlakte, reparatiestraatwerk, of herbestrating, wij voeren het vakkundig voor u uit.

 
vca_logo.png